KOMMUNIKASJONSRÅDGIVNING

Mangler du en strategi for hvordan du eller bedriften din skal kommunisere? Ved hjelp av målrettet strategirådgivning kan Krüger Media være med på å bygge merkevaren din. Alle organisasjoner, offentlige virksomheter og private bedrifter har behov for å kommunisere riktig med sine målgrupper.

  • lage en kommunikasjonsstrategi for selskapet eller et bestemt produkt. Dette vil gi svar på mange ”hvem” ”hva” ”hvorfor” og ”hvordan”.
  • råd til smart bruk av nettsider og digitale kanaler
  • hva skal bedriften gjøre hvis en krise inntreffer?


    Internkommunikasjon

Kommunikasjon er vel så viktig internt som eksternt. Har man ansatte som føler seg inkludert og oppdatert vil disse være gode ambassadører for arbeidsplassen. Og oppriktige ambassadører er gull verdt! Begrenset eller feil interkommunikasjon kan skape utfordringer som på sikt går ut over selskapets produktivitet og eksterne omdømme.

Krüger Media kan gå inn i bedriften for å se hvordan internkommunikasjonen fungerer, og hvilke tiltak som må til for å oppnå best mulig resultat.

«Hvis du tar vare på innsiden, vil innsiden ta vare på utsiden»